Tăng giá bán sản phẩm KORE từ 25/10/2021

Giá bán sản phẩm KORE từ tháng 10 năm 2021

Tăng giá bán sản phẩm KORE từ 25/10/2021

Cửa hàng Chăn đệm Hiếu Hạnh xin thông báo : Ngày 16/10/2021 công ty TNHH KONA đã ban hành bảng giá mới năm 2021 do tình hình biến động quá lớn các nguyên liệu đầu vào so với giá bán công ty đã giữ nguyên từ tháng 7/2018 đến nay. Giá mới này sẽ được áp dụng từ ngày 25/10/2021. Trong vài ngày tới chúng tôi sẽ cập nhật lại giá bán sản phẩm trên trang web.

Với khách hàng dự án và khách mua số lượng lớn xin gọi hotline : 090.212.8663 để có thêm thông tin.

Xin chân trọng thông báo.

Share this post


[]