Chính sách và Quy định

Điều khoản sử dụng

Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh sở hữu và duy trì website www.42hangdieu.com (sau đây gọi là Website) như một trang mua sắm trực tuyến cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bao gồm các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham khảo và mua sắm (sau đây gọi là Bạn).

Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây (gọi sau đây gọi là Dịch vụ) có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.42hangdieu.com vào bất cứ khi nào. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh.

1. Sử dụng hợp pháp

Bạn phải chấp nhận rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào vi phạm các điều cấm sau đây:

  • Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký Thành viên;
  • Vi phạm quy định sử dụng của Website;
  • Sử dụng tài khoản và mật khẩu vào mục đích bất chính hoặc cho người thứ ba sử dụng;
  • Một thành viên đăng ký nhiều tài khoản để sử dụng;
  • Có hành vi vi phạm pháp luật, gây tổn hại người khác thông qua Website;
  • Gây mất uy tín hoặc làm tổn hại đến việc kinh doanh của Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh;
  • Đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.

2. Sự tuân thủ

Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Website. Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này. Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu Bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ 42hangdieu@gmail.com.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh. Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

• Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

• Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.

• Bạn không chỉnh sửa Nội dung.

• Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

4. Tuyên bố từ chối bảo đảm

Website này và các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

5. Giới hạn trách nhiệm

Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; Website; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh. Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh cũng không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

6. Bồi thường

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

• Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh.

• Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh.

• Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh.

• Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.

• Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh.

7. Chấm dứt sử dụng

Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Website và việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email. Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

8. Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh.

9. Điều khoản loại trừ

Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của Chăn ga gối đệm Hiếu Hạnh.

10. Điều khoản chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Website thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.