Tài khoản thanh toán

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Hoàn Kiếm

  Số tài khoản : 1502205106224

  Chủ tài khoản : Phương thị Hiếu Hạnh

  Ngân hàng Vietcombank

  Số tài khoản : 0011004060680

  Chủ tài khoản : Phương thị Hiếu Hạnh

  Ngân hàng Vietinbank

  Số tài khoản : 711A31877025

  Chủ tài khoản : Phương thị Hiếu Hạnh

  Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Thủ Đô

  Số tài khoản : 020001334280

  Chủ tài khoản : Phương thị Hiếu Hạnh

  Ngân hàng ACB – Chi nhánh Âu Cơ

  Số tài khoản : 152113449

  Chủ tài khoản : Phương thị Hiếu Hạnh

  Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Cầu Giấy

  Số tài khoản : 14024467351019

  Chủ tài khoản : Công ty TNHH Thiết bị công trình Vũ Gia

[]